ثبت‌نام کارگاه‌های مهندسی ذهن نوجوانان

ترم چهارم مهندسی ذهن نوجوانان
۴۶۰۰۰۰ تومان
 • رشد بالغ و توجه به کودک درون
 • عزت‌نفس و موفقیت
 • بلوغ و عشق
 • باورهای محدودکننده و ترس‌ها
 • توانمندسازی فردی
 • زندگی معنوی
 • آزمون نئو
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • یک جلسه مشاوره فردی با نوجوان
 • جشن پایان ترم
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند
ترم سوم مهندسی ذهن نوجوانان
۴۶۰۰۰۰ تومان
 • پرورش هوش و نبوغ مالی
 • پرورش هوش هیجانی
 • باورها و ارزش‌ها
 • آموزش مهارت مذاکره
 • ایجاد ریتم موفقیت
 • قوانین زندگی
 • آزمون آیسنک
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • یک جلسه مشاوره فردی با نوجوان
 • جشن پایان ترم
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند
ترم دوم مهندسی ذهن نوجوانان
۴۶۰۰۰۰ تومان
 • مهارت تصمیم‌گیری
 • مهارت حل مساله
 • مهارت تفکر خلاقانه
 • مهارت ارتباطی و مدیریت ارتباط
 • مهارت خودآگاهی و همدلی
 • مهارت مدیریت استرس
 • آزمون آرکتایپ
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • یک جلسه مشاوره فردی با نوجوان
 • جشن پایان ترم
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند
ترم اول مهندسی ذهن نوجوانان
۴۶۰۰۰۰ تومان
 • معارفه
 • خودشناسی و عزت‌نفس
 • معنا در زندگی
 • موضوع مسایل جنسی و بلوغ
 • هدف‌گذاری
 • خطرات مصرف الکل و مواد
 • آزمون استعدادیابی شغلی و تحصیلی
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • یک جلسه مشاوره فردی با نوجوان
 • جشن پایان‌ترم
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند

معرفی کارگاه مهندسی ذهن نوجوانان

مروری بر کارگاه مهندسی ذهن نوجوانان – زمستان ۱۳۹۷

بنفشه فرزانهثبت‌نام کارگاه‌های نوجوانان