کارگاه مهندسی ذهن کودکان

ترم چهارم مهندسی ذهن کودکان
۳۰۰۰۰۰ تومان
 • برنامه‌ریزی
 • آداب معاشرت
 • ادب و خوشرویی
 • امانت‌داری
 • احترام به والدین
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند
ترم سوم مهندسی ذهن کودکان
۳۰۰۰۰۰ تومان
 • مسوولیت‌پذیری
 • اعتماد به‌نفس
 • شهروند مسوول
 • رفتار مسالمت‌آمیز
 • احساسات ما
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند
ترم دوم مهندسی ذهن کودکان
۳۰۰۰۰۰ تومان
 • قدردانی از نعمت‌ها
 • کنترل خشم
 • پرواز خیال
 • فرهنگ پارسی
 • ارتباط کلامی
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند
ترم اول مهندسی ذهن کودکان
۳۰۰۰۰۰ تومان
 • مهارت‌های کلامی
 • آشنایی با حواس پنجگانه
 • بدن من
 • محیط زندگی من
 • دوست من
 • ملاقات با والدین و پاسخ به سوالات
 • به همراه ۴ جلسه گردش هدفمند

کارگاه مهندسی ذهن کودکان – بهار ۱۳۹۸

بنفشه فرزانهثبت‌نام کارگاه‌ها کودکان