ثبت‌نام آزمون‌ها

آزمون نئو
۴۹۰۰۰ تومان
آزمون دیسک با گزارش کامل
۱۴۹۰۰۰ تومان
بسته استعدادیابی تحصیلی و شغلی
۱۴۰۰۰۰ تومان
بنفشه فرزانهثبت‌نام