آزمون نئو

آزمون ۵ عاملی نئو

نئو یکی از معتبرترین و پرکاربردترین آزمون در خصوص تست شخصیت می‌باشد که امروزه مورد توجه مدیریت منابع انسانی سازمان‌های بزرگ و کوچک و حتی افرادی که تمایل به خودشناسی دارند قرار گرفته است. این آزمون با نام Big 5 نیز مشهور است و نام اصلی آن NEO- Personality Inventory – Revised است. ۵ عامل اصلی که در این آزمون سنجیده می‌شود عبارت است از:

⇐ شاخص روان آزردگی (Neuroticism): حساس به هیجانات تا تعادل هیجانی

در این شاخص ابعاد اضطراب، خصومت، افسردگی، کم‌رویی، شتاب‌زدگی، آسیب‌پذیری سنجیده می‌شود.

 

⇐ شاخص برونگرایی (Extraversion): درونگرایی تا ابعاد اجتماعی بودن

در  شاخص برونگرایی ابعاد گرم بودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود، فعال بودن، هیجان‌خواهی و هیجان مثبت مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

⇐ شاخص گشودگی (Openness to Experience): محافظه کار بودن تا پذیرش ایده‌های جدید

در این شاخص میزان تخیل، زیباپسندی، احساسات، کنش‌ها، ایده‌ها و ارزش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

⇐ شاخص موافق بودن (Agreealbeness): رقابتی بودن تا ابعاد درک دیگران

این شاخص اعتماد، رک گویی، نوع دوستی، همراهی، تواضع و دلرحم بودن را می‌سنجد.

 

⇐ شاخص با وجدان بودن (Conscientiousness)

شاخص با وجدان بودن کفایت، نظم، وظیفه‌شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن‌داری، محتاط در تصمیم‌گیری

 

این آزمون ۲۴۰ سوالی در ایران هنجارسازی شده است و آزمونی که در اختیار شما قرار دارد بر اساس میانگین‌ها و انحراف معیارهای جامعه ایرانی تحلیل صورت گرفته و ارایه داده می‌شود.

 

ثبت‌نام در آزمون نئو

بنفشه فرزانهآزمون نئو