مشاوره کودک و نوجوان

با همه اطلاعات و مطالعاتی که داریم گاهاً اتفاق می‌افتد که با چالشی رو به رو می‌شویم یا از صحت رفتار و گفتار خود مطمئن نیستیم و یا راه‌حل‌های مختلف را آزموده‌ایم و نتیجه کافی را دریافت نکرده‌ایم، در این شرایط نیاز است که از نظرات کارشناسان آگاه استفاده نمائیم تا ما را مساعدت نماید و جواب پرسش‌های ما را در اختیارمان قرار دهند. همواره وجود یک راهنما، به ما کمک می‌نماید مسیر را درست طی کنیم و احتمال خطا را به حداقل برسانیم.

همه ما به عنوان والدین مایلیم کودکان موفق و شادتری را تربیت نمایید و این امر مستلزم آگاهی و توانمندی بیشتر است، آگاهی و توانمندی بیشتر با مطالعه، تحقیق و مشورت میسر می‌شود.

همچنین دنیای نوجوانان در حال حاضر بسیار پیچیده و پر از محرک‌های متنوع است و رشد و پرورش نوجوانان و محفوظ داشتن آنها از مخاطرات محیط مستلزم توانمندی والدین است. والدین نوجوانان باید از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند تا بتوانند فنون ارتباطی را در مواجهه با نوجوانان به خوبی به کار بگیرند و از مهارت‌های رفتاری و گفتاری خود برای ارتباط و هدایت نوجوان بهره گیرند و همچنین بتوانند نوجوان خویش را به درستی رشد و پرورش دهند.

بدین منظور استفاده از جلسات مشاوره کودکان و نوجوانان توصیه می‌گردد؛ هر خانواده نیاز دارد مانند پزشک خانواده یک مشاور در کنار خود داشته باشد که این مشاور امین کودک و نوجوان باشد تا آنها بدانند هرگاه نیاز باشد می‌توانند مسائل و مشکلات خود را با شخص امین و دانایی غیر از والدین مطرح کنند و نیز مشاور در کنار والدین باشد تا به ایشان در امر تربیت در هر لحظه یاری رساند تا مسیر رشد و پرورش کودکان و نوجوانان را بهتر و با کاهش درصد خطا طی نمایند.

 

تماس جهت گرفتن وقت مشاوره

adminمشاوره کودک و نوجوان